Новини

проект „Заедно природата и ние”

Сдружение ГЕУМ в партньорство с кметство Николаевка и клуб по пешеходен туризъм „БГ БАЛКАНИ“, започна изпълнението на Договор № Д 200001014ВН за проект „Заедно природата и ние” – теоретични занимания и изграждане на зона сред природата за практически занимания.

виж повече
БГ Балкани си има уебсайт

БГ Балкани си има уебсайт

Решихме и го направихме! Поискахме да си имаме наше място, в което да сме заедно с вас и да сме ви много полезни!

виж повече
Реките на България

На юг от горда Стара планина
реките носят женски имена.

Снага извиват в утринта полека
Марица, Тунджа, Арда и Велека.

Прозвънва Струма в своя бяг припрян.
И Места дипли кадифен колан...

Шумят реките. Светят дяволито
край тъмни борове и младо жито.

А там на север - в мойта равнина
вървят реки със мъжки имена.

Тъмнее Вит, разгърдил прашна риза.
И Осъм бял сред люляците слиза.

Люлее Искър край нивята гръб.
Проблясва тихо Горни Лом отвъд...

Текат реките. Тъй през времената
народът им е давал имената:

запътени на север и на юг,
да мислят винаги един за друг.Георги Константинов